Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Kesin Sonuçları

Not1: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/389 sayılı kararında yer alan kişisel verilerin internet ortamında yayımlanmasında uyulacak kurallar göz önünde bulundurularak veri paylaşımında bulunulmuş ve adayların bazı bilgileri kısıtlanarak verilmiştir.
Not2: Sınavı kazanan adayın aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 15 gün içinde Fakültemize şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
1-Enstitüden alınmış olan öğrenci belgesi
2-Lisans diplomasının onaylı sureti
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi 
4-Adli sicil belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)
5-6 Adet Fotoğraf 
6-Askerlik durum belgesi 
7-Varsa hizmet belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi) 
8-Üniversite hastanelerinden ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı ünvanda çalışabileceğini gösterir ibare olmalıdır. Örnek: Araştırma Görevlisi) 
9-ALES ve yabancı dil sınavı belgelerinin onaylı suretleri 
10-Lisans transkripti onaylı sureti 
11-Mal bildirim beyannamesi
12-Aile bildirim formu
13-İlanın özel şartları kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı

Dr. MEHMET ŞAHIN SOLAK (0484) 212-1111 / Bağlantı Yok
Eğitim Fakültesi
29 Ocak 2021