İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri (İslam Düşüncesinin Gelişimi, Karşılaştığı Zorluklar ve Batıya Etkisi)

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri dizisinin bu haftaki konuğu fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri bölümü hocalarından Doç. Dr. Ahmet Bozyiğit olacak. Doç. Dr. Necati Sümer'in mederatörlüğünde  "İslam Düşüncesinin Gelişimi, Karşılaştığı Zorluklar ve Batı'ya Etkisi"nin konuşulacağı program 21.04.2021 Çarşamba saat 21:00'de Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Seminere katılmak için TIKLAYINIZ

Alternatif Bağlantı İçin Seminer Liki
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a811250712a404644a303fe57d2c51384%40thread.tacv2/1618733778381?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3a6c9f6-9e57-42d3-ab6a-4510a763ea8e%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c70625-3604-47cb-9dc4-6c9ce1037697%22%7d

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
18 Nisan 2021