İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri Dizisi (İslam Hukuku Açısından GDOlu Ürünler ve Gıda Katkı Maddeleri)

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri dizisinin bu haftaki konuğu Doç Dr. Adnan Memduhoğlu olacak. Dr. Öğr. Üyesi Memhet Macit Sevgili'nin  mederatörlüğünde  İslam Hukuku Açısından GDO'lu Ürünler ve Gıda Katkı Maddeleri"nin konuşulacağı program 14.04.2021 Çarşamba saat 21:00'de Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Seminere katılmak için TIKLAYINIZ

Seminer Linki: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a811250712a404644a303fe57d2c51384%40thread.tacv2/1618210003507?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3a6c9f6-9e57-42d3-ab6a-4510a763ea8e%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c70625-3604-47cb-9dc4-6c9ce1037697%22%7d

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
12 Nisan 2021