Fen-Edebiyat Fakültesi Çevrim İçi Sohbetleri

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ulaş Bingöl’ün üstlendiği “Fen-Edebiyat Fakültesi Çevrim İçi Sohbetleri” programının ilki, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Pesen ve Dr. Öğr. Üyesi Enser Yılmaz ile birlikte gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini, sosyal mesafe ve diğer kısıtlamaların örgün eğitim hayatını engellediğini ve eğitimin uzaktan eğitim formuna dönüştüğünün altını çizen Doç. Dr. Ulaş Bingöl, maksatlarının öğrenci ve akademisyenlerin etkileşimini artırmak, kültür-edebiyat ve eğitim gibi alanlarda dinleyicilere katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit Pesen, dinleyicileri selamladıktan sonra Siirt Üniversitesi’nin akademik ve idari yapısına değinip Fen Edebiyat Fakültesi olarak nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağına ulaşmak için yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve bu çalışmaları yayınlama gibi bir misyonları olduğunu belirtti.

Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Enser Yılmaz, Hibrit bir eğitim çağında yaşadığımızı dile getirerek Siirt Üniversitesi’nde uzaktan eğitimin tarihçesini, teknik alt yapısını, ortaya çıkabilecek aksamaları ve bu aksamalara nasıl çözüm bulunabileceği ile programa kayıtlı eğitmen ve öğrenci sayısı hakkında genel bilgiler verdi.

Çok sayıda öğrencinin takip ettiği programda, uzaktan eğitim ve fakültenin diğer işleyişi hakkındaki her türlü teknik aksaklık veya sorun durumunda öğrencilerin telefon ya da elektronik posta yoluyla hocalarımıza rahatlıkla ulaşabileceği dile getirildi.

 GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU (0484) 212-1111 / 3532
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2 Nisan 2021