Üniversitemiz İle GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı


Üniversitemiz ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
arasında; proje geliştirilmesi, gerekli altyapının sağlanması, nitelikli personel yetiştirilmesi, modern ve
inovatif eğitim tekniklerinin uygulanması, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ortak etkinlikler, öğrenci ve
çiftçi eğitimlerinin yapılması ile yapılan tarımsal faaliyetlerin yayımlanması konularına ilişkin işbirliği
protokolü imzalandı.

Üniversitemiz Senato salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Nihat Şındak ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli’nin yanı sıra
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tekin Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Çetin Karademir,
Veterinerlik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mürsel Küçük, Genel Sekreterimiz Abdülkadir Işık katıldı.
Bölgesel Kalkınma Odaklı ihtisaslaşma Programı kapsamında tarım ve hayvancılık alanında ihtisas
üniversitesi olarak destek alan üniversitemiz, imzalanan bu protokol neticesinde, tarım ve hayvancılık
adına sektörel ve bölgesel bazdaki katkılarını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. İlimiz
ekonomisine ve üreticilere katkı sağlayacak ürün deseninin çeşitlendirilmesi, hayvansal üretim
potansiyeline hem miktar hem de kalite bakımından iyileştirilmesi ve bu konular ile ilgili Ar-Ge ve
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi protokolün ana iskeletini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleşen işbirliği protokolü; bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına da katkı
sunacak bilimsel veri, laboratuvar, tarımsal ekipman, uzaktan eğitim ve web sayfaları gibi altyapı
hizmetlerinin geliştirilmesi ve kullanılması, tarafların işbirliği ile ihtisas alanlarının ve ihtisas
programlarının oluşturulması, Ar-Ge kapsamında tarafların bünyesinde bulunan laboratuvar/
araştırma merkezleri/enstitü ve sanayi kuruluşları ile birlikte görev alıp teknoloji geliştirme
faaliyetlerine aktif katılımın sağlanması amaçlanmaktadır. Protokol ayrıca “Bölgesel Kalkınma Odaklı
İhtisaslaşma Programı” perspektifi ile Ar-Ge çalışmalarında işbirliğinin artırılması ve tematik alanda
ulusal ve uluslararası destek fonları ile ortak projeler hazırlanması; yöresel marka, coğrafi işaret veya
tescil potansiyeline sahip ürünler için farkındalık oluşturacak tanıtım amaçlı ortak etkinliklerin
düzenlenmesi ile bölgesel ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin planlanması, bu maksatla çiftçilerin
eğitimlerini Siirt Üniversitesi ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne
bağlı birimlerde gerçekleştirmesi gibi hususları da içermektedir.

İmzalanan protokol sonrasında Rektörümüz Şındak ve Sümerli, tesis edilen işbirliğinin ilimize,
bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu.
MUZAFFER SARI (0484) 223-1224 / 3535
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
9 Nisan 2021